יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
דף הבית מרחבי למידה לוח פעילויות גלרייה יצירת קשר
 
 

בית הספר מפעיל גם השנה את תכנית השאלת הספרים . בהמשך להחלטת הממשלה לאשר את פרק החינוך של דו"ח טרכטנברג ובעקבות תיקון מספר 7 לחוק השאלת ספרי לימוד, לפיו, החל משנה"ל התשע"ה, תחייב תכנית ההשאלה את כלל בתי הספר ולא תהיה מוגדרת כתכנית רשות. כל תלמיד המשתתף בפרויקט זכאי לקבל את חבילת ספרי הלימוד לשנה הבאה תמורת סכום של 280 ₪ בלבד. (לפרטים בנוגע לאמצעי התשלום וזמני תשלום ניתן לפנות ליוסף מהנהח"ש טל- 09-9556064 ) תלמידים שלא השתתפו בפרויקט שנה שעברה מוזמנים להודיע על רצונם לרפרנט כאן ולהצטרף לפרויקט . מועד על חלוקת הספרים החדשים יפורסם בהמשך (בד"כ בשבוע הראשון של תחילת הלימודים). תרונות התכנית: חסכון משמעותי בהוצאות על סל הספרים ומתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד בסל ספרים מלא חינוך התלמידים ליחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת אחריות לרכוש תרומה לאיכות הסביבה הרחבת יחסי הגומלין בין בית הספר לקהילה ובין בית הספר לתלמידים הטמעת ערכים של שוויון ותרומה לקהילה רשימת ספרים להורדה לתלמידים שאינם מצטרפים לפרויקט השאלת ספרים : רשימת ספרים ז ח ט תשעח תשעט.pdf